Informationer

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.

Det er ganske nemt:

Du kontakter Gitte Thielst på mail: [email protected] og oplyser navn, adresse, mail og telefonnummer 61396952.

Og så tilføjer du en tekst a la denne aht datapersonforordningen (GDPR): “Jeg accepterer at stå på en intern medlemsliste med ovenstående data, og jeg vil gerne modtage info og mødeinvitationer pr mail fra Blixen Klubben:”

Du vil så blive opkrævet medlemskontingent på 500 kr. årligt. Det indbetaler du på reg. 9570 konto 12697031 med tydelig angivelse af dit navn.

Medlemsskab af Blixen Klub Vallensbæk koster 500 kr. i kontingent for perioden oktober (dette år) til september (næste år). Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling i efteråret.

Ved udflugter etc. vil der også være betaling til mad og drikke.

Blixen Klub Vallensbæk Vision: Grobund for fællesskaber.

Blixen Klub Vallensbæk Mission: Gennem fælles oplevelser, foredrag, udflugter og ikke mindst samtaler give kvinderne mulighed for at danne netværk både privat og gennem interessegrupper i Blixen Klub regi.

Blixen Klub Vallensbæk ønsker at være alle medlemmernes klub – vi har en målsætning om at rumme aktive, selvhjulpne og nysgerrige kvinder + 60. Vi ønsker at alle skal føle sig godt tilpas, trygge og glade i hinandens selskab. Men vi sætter også nogle krav til hinanden – og også krav om at tage medansvar og medejerskab!

Send en mail til [email protected] inden udgang af oktober.

Undlader du at betale kontingent inden udgangen af november, er du automatisk udmeldt. Men det er høfligere af give besked – så bliver livet for kassereren også nemmere.

Invitation til næste møde sendes ud til medlemmerne på mail fra tilmeldingssystemet “NemTilmeld, som lever op til sit navn. Invitationsmail til næste møde vil blive sendt, så du modtager den ca. en uges tid før mødet.

Afbud til invitation:
I invitationen fra “NemTilmeld” trykker du på den røde tekst: “Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du sig nej tak til invitationen her”
Afbud efter accepteret invitation:
I den tilmeldingsbekræftelse du har modtaget via “NemTilmeld” skal du trykke på den røde tekst: “Foretag ændringer til din bestilling”. Herefter trykker du på “AFMELD” Du kan dog kun gøre dette, hvis fristen for afmelding ikke er overskredet. Fristen for afmelding kan undersøges på tilmeldingsbrkræftelsen ved at trykke på “vis betingelser” under punkt 5.

Til større arrangementer eller udflugter, hvor prisen er højere, vil du kunne afmelde dig inden tilmeldingsfristens udløb. Og få dine penge retur til din konto.
Afmeldingen sker til Gitte Thielst.
Bliver du forhindret på dagen for en udflugt, vil arrangøren blive glad for en besked (tlf eller sms), så hele gruppen ikke venter forgæves.

Til møderne på Vallensbæk Rådhus Engen/Sletten kan der maksimalt deltage ca. 44 personer. Der oprettes venteliste, hvis interessen er stor.

Til udflugter o.lign. kan der være et lavere max antal afhængig af praktiske forhold.

Efter først til mølle princippet!

Det kan du være med til – hvis du har lyst. Bestyrelsen sørger for henholdsvis møderne på Vallensbæk Rådhus og udflugter ud af huset.

Alle er velkomne til at komme med forslag til foredragsholdere eller steder, der kunne være interessant at besøge.
Måske kender du en, som kan holde et spændende indlæg på et møde? Måske kan du selv gøre det?
Foredragsholderne modtager klapsalver, et varmt håndtryk og 2 flasker vin, blomster eller chokolade for deres indsats.

Vi har dog også enkelte betalte foredrag og udflugter ud af huset, som Blixen Klub Vallensbæk betaler betaler for.

Blixen Klubben er et netværk for åbne, udadvendte kvinder, som har lyst til samvær foruden foredrag og udflugter. I praksis er det såmænd bare, at du har lyst til at snakke med andre og have en naturlig nysgerrighed og gerne vil møde nye. Da Blixen Klub er netværk – så spærrer vi ikke pladser.

Blixenklub Vallensbæk har disse forventninger:

I Blixen Klub Vallensbæk:
• kommer vi til tiden – måske endda lidt før
• melder vi os til arrangementer, foredrag og samtalesaloner inden deadline
• melder vi afbud, hvis vi bliver forhindret – så en anden evt. kan få vores plads
• har vi altid afsat hele tidsrummet for deltagelse i ethvert arrangement m.m.
• spærrer vi ikke pladser – vi møder ethvert nyt menneske med nysgerrighed
• har vi øje for hinanden – ingen skal føle sig udenfor eller uvelkommen
• deltager vi med respekt for fællesskabet, oplægsholdere og de frivillige
• er vi voksne, positive, nysgerrige og ser muligheder – vi tager medansvar!
• deltager vi ofte og gerne i alle klubbens arrangementer

Der er ikke angivet noget sted

Kontakt os

Du er velkommen til at skrive til Blixen Klub ved at benytte den følgende formular. Når du sender formularen godkender du samtidig Blixen Klub's privatlivs-politik, som du kan finde her på websiden. Det er en forudsætning for, at vi kan registrere din henvendelse og vende tilbage til dig. Du vil høre fra os snarest muligt.
GDPR

Google reCaptcha: Invalid site key.